Main content

Artikels en lezingen

Het Kinderrechtencommissariaat gaat in debat, geeft lezingen en werkt mee aan studiedagen, congressen en evenementen of schrijft artikels in tijdschriften.
Zo proberen we een brede waaier van sectoren te bereiken: jeugddiensten, jeugdwerk, scholen, lerarenopleiding, sociaal-cultureel werk voor volwassenen, maar ook ouders en beleidsmakers. Allemaal dragen ze verantwoordelijkheid in het leven van kinderen.

lichaam van kind met tv als hoofd

Kinderen uit beeld verdwenen?

Kinderen en jongeren komen in beeld in verschillende media: ze nemen deel aan documentaires en reality-tv, hun verhalen verschijnen in kranten, tijdschriften en online. Zo krijgen ze een stem en de buitenwereld krijgt inkijk in hun leefwereld. Maar hoe vanzelfsprekend is dit? Welke rol spelen media- en nieuwsmakers hierbij? Op 28 april 2014 stonden het Kinderrechtencommissariaat en de Privacycommissie stil bij de rechten van kinderen als ze in beeld komen in verschillende media. Deze tekst is een samenvatting voor ouders online in Nederland.

09.05.2014
Foto van kinderen die me een hoelahoep spelen

Staten-Generaal opvang schoolkinderen lezing kinderrechtencommissaris

Op 24 april 2014 vond het slotcolloquium van de Staten-Generaal over opvang van schoolkinderen plaats. De kinderrechtencommissaris presenteerde zijn reflecties op de voorliggende beleidsaanbevelingen. Hij waardeert het werk van de drie werkgroepen. De aanbevelingen ruggensteunen het recht op spel van ‘alle’ kinderen. Toch zijn er nog veel vragen. De beleidsaanbevelingen tonen aan dat het (toekomstige) beleid rond de buitenschoolse kinderopvang overal en nergens staat. Fundamentele keuzes dringen zich op.

 

24.04.2014
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Trefdag GAS Gent lezing kinderrechtencommissaris

Op 7 april vond de open tref- en debatdag over de toepassing van de nieuwe wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties plaats in Gent. Het Kinderrechtencommissariaat liet zich al vaker horen in het debat over de nieuwe GAS-wet.  Naast de vele juridische bezwarenis er ook onze maatschappelijke bekommernis over hoe het discours over jong zijn en de plaats van jongeren binnen de publieke ruimte gevoerd werd. Of niet gevoerd werd. De kinderrechtencommissaris geeft zijn eerste, beknopte reflectie op de “Beleidsnota GAS-beleid in Gent”.

07.04.2014
spaarvarkens

Impact crisis op kinderen en jongeren

De Kinderrechtencoalitie legde een inhoudelijk traject af over 'de impact van de crisis op kinderen en jongeren'. De slotaanbevelingen stelden ze op 16 december voor. De kinderrechtencommissaris gaf een reactie op het rapport. 

16.12.2013
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Activering van eenoudergezinnen. Hoe denken kinderen en jongeren er over?

Het Centrum voor Sociaal Beleid - Herman Deleeck (CSB) organiseerde op 6 december 2013 een studiedag over ‘Kinderen, sociaal beleid en de Zesde Staatshervorming’. Vlaanderen wordt verantwoordelijk voor kinderbijslag en bevoegdheden zoals activering en tewerkstelling. Het CBS schetste uitdagingen voor Vlaanderen: kosten van kinderen, herverdeling via kinderbijslag, activering van eenoudergezinnen, kinderopvang, kinderarmoede. Leen Ackaert van het Kinderrechtencommissariaat reageerde op de presentatie van dr. Van Mechelen over ‘activering van eenoudergezinnen’.

12.12.2013

Pagina's