Main content

Artikels en lezingen

Het Kinderrechtencommissariaat gaat in debat, geeft lezingen en werkt mee aan studiedagen, congressen en evenementen of schrijft artikels in tijdschriften.
Zo proberen we een brede waaier van sectoren te bereiken: jeugddiensten, jeugdwerk, scholen, lerarenopleiding, sociaal-cultureel werk voor volwassenen, maar ook ouders en beleidsmakers. Allemaal dragen ze verantwoordelijkheid in het leven van kinderen.

'tZitemZO na 30 jaar Kinderrechtswinkel

Kinderrechteninstrumenten in de tijd

Op 9 juni 2017 vierde de Kinderrechtswinkel zijn 30 jarig bestaan. Verschillende sprekers blikten terug op 30 jaar werken aan kinderrechten. Leen Ackaert van het Kinderrechtencommissariaat gaf een overzicht van de kinderrechteninstrumenten doorheen de tijd. Denk maar aan het decreet over het kindeffectrapport, de oprichting van het Kinderrechtencommissariaat, de aanduiding van een coördinerend minister kinderrechten en aanspreekpunten kinderrechten.

09.06.2017
Slaapkamer met bed en kast

Kinderrechten achter de muren

Op 2 mei 2017 organiseerde de afdeling Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een symposium over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen, in het vooruitzicht van een nieuw jeugdrecht. Wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange samenwerking tussen de gemeenschapsinstellingen en hun partners uit hulpverlening en onderwijs wijzen hierin de weg. Het Kinderrechtencommissariaat werkte mee en stelde in een workshop de Commissie van Toezicht voor. 

02.05.2017
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Reflectie bij drie gedachten uit onderzoek van Karel De Vos

Op 20 januari 2017 was er een reflectiedag over jeugdhulp van Jongerenwelzijn en de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. De kinderrechtencommissaris gaf er een lezing waarin hij reflecteerde op drie gedachten uit het onderzoek van Karel De Vos.

23.01.2017
De Europese consensus als hefboom gebruiken om thuisloosheid te beëindigen. 9 en 10 juni 2016 Egmont Paleis Brussel

Recht op wonen voor kinderen en jongeren

Op 9 en 10 juni 2016 was het Europees congres over thuisloosheid: 'De Europese consensus als hefboom om thuisloosheid te beëindigen'. Tijdens de workshop ‘Hoe kunnen we samenwerken om thuisloosheid bij jongeren te voorkomen en te beëindigen?’ pleitten Bruno Vanobbergen en Leen Ackaert van het Kinderrechtencommissariaat om het recht op wonen van kinderen en jongeren sterker te erkennen. Dak- en thuisloosheid heeft een enorme impact op het leven van kinderen en jongeren. 

10.06.2016
Kinderrechtencommissaris lezing 15 december 2015 studiedag leerlingenbemiddeling

Leerlingenbemiddeling: kansen en uitdagingen

Op 15 december 2015 was er een studiedag over leerlingenbemiddeling. De kinderrechtencommissaris benadrukte dat leerlingen inschakelen als bemiddelaar zeker positieve effecten heeft: kleine zaken lossen leerlingen onderling op en signalen komen via kinderen sneller bij de schoolverantwoordelijken. Leerlingenbemiddeling moet kaderen in een bredere visie met aandacht voor leerlingenparticipatie en de integriteit van leerlingen. Leerlingenbemiddeling is geen wondermiddel en mag nooit de verantwoordelijkheid verschuiven naar leerlingen.

15.12.2015

Pagina's