Main content

Artikels en lezingen

Het Kinderrechtencommissariaat gaat in debat, geeft lezingen en werkt mee aan studiedagen, congressen en evenementen of schrijft artikels in tijdschriften.
Zo proberen we een brede waaier van sectoren te bereiken: jeugddiensten, jeugdwerk, scholen, lerarenopleiding, sociaal-cultureel werk voor volwassenen, maar ook ouders en beleidsmakers. Allemaal dragen ze verantwoordelijkheid in het leven van kinderen.

Foto Jean Pierre Verhaeghe

Hoe rekbaar is het kind? Uitwisselingsmoment vluchtelingen en onderwijs

Op 3 mei 2019  was er het jaarlijkse uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs. Verschillende sprekers vertellen hoe zij de krachten bundelen en verschillen tussen de onderwijslogica en de opvanglogica proberen te overbruggen. Jean Pierre Verhaeghe beleidsadviseur op het Kinderrechtencommissariaat gaf een uiteenzetting over de voornaamste aanbevelingen voor het thema vluchtelingen en onderwijs.  

03.05.2019
Foto Inge Schoevaerts

De tijd nemen, want niet alles dat tikt, ontploft

Op 23 november 2018 was er een studiedag 'Graag traag. Langzaam zo snel als we kunnen' georganiseerd door Ave Regina. Inge Schoevaerts van het Kinderrechtencommissariaat gaf input voor de workshop 'De tijd nemen, want niet alles dat tikt, ontploft - Over het spanningsveld tussen tijd nemen en vastnemen'. De workshop werd samen gegeven met Lieve Van Aerschot, teambegeleidster bij Ave Regina.

 

23.11.2018
Foto Bruno Vanobbergen

Kinderrechten en onderwijs in een grootstedelijke context

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen gaf een lezing tijdens de OCB-Onderwijsdag op 20 juni 2018.

20.06.2018
Beeld jong meisje dat streng vragend kijkt. Voor een opiniestuk van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Brug tussen school en thuis: reflecties uit een kinderrechtenbril

Op 17 mei 2018 was er het symposium 'Brug tussen school en thuis' van het Rode Kruis-Vlaanderen. Naima Charkaoui van het Kinderrechtencommissariaat gaf er een lezing waarbij ze over de brug tussen thuis en school reflecteerde vanuit een kinderrechtenbril.

01.06.2018
Inspiratiedag, Jeugdwerk heeft OOG voor armoede, 26 september 2017

Een kinderrechtenkijk op armoede

Op dinsdag 26 september 2017 organiseerde De Ambrassade samen met Uit De Marge/CMGJ vzw een inspiratiedag 'Jeugdwerk heeft oog voor armoede'. Naima Charkaoui van het Kinderrechtencommissariaat gaf een inleiding over Vlaamse armoedeproblematiek als een structureel verhaal. Ze schoof een mensenrechten- en kinderrechtenbenadering van (kinder)armoede naar voren en gaf een aanzet om dat te vertalen naar het jeugdwerk.

03.10.2017

Pagina's