Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2020-2021/11
20.04.2021

Op 21 april 2021 staat het ontwerp van decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, op de agenda van de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat maakt zich ernstig zorgen om voorliggend LIVC R decreet.

Advies
2020-2021/10
31.03.2021

In hun jaarverslag ‘Open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen’ formuleren de maandcommissarissen aanbevelingen voor de instellingen en de overheid om de rechten van jongeren in geslotenheid te versterken. Als er iets positief is aan corona, dan is het dat het de digitale evolutie in de gesloten jeugdinstellingen versnelde: jongeren konden vaker en op verschillende momenten beeldbellen met thuis. Dat apprecieerden ze enorm.

Advies
2020-2021/9
22.03.2021

Sinds 22 maart 2021 moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs minstens twee weken op school een mondmasker dragen. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar voor wie het mogelijk is. Het Kinderrechtencommissariaat vreest dat de kans bestaat dat de veralgemeende mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar weleens een langer geldende regel zou kunnen worden omdat de cijfers blijven stijgen. We zijn bezorgd over de impact ervan op het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Advies
2020-2021/8
09.03.2021

Sinds november 2020 geldt voor de tweede en derde graad secundair onderwijs het pandemiescenario: leerlingen volgen maximaal 50% van de lestijd op school, de rest verloopt via afstandsonderwijs. Scholen verschillen sterk in hun aanpak. Veel jongeren lopen door het afstandsonderwijs mentaal en fysiek op de toppen van hun tenen. Ze ervaren stress, voelen zich eenzaam en onzeker, krijgen te veel taken en maken zich zorgen over hun schoolresultaten en de beperkte begeleiding die ze krijgen.

Dossier
2020-2021
05.02.2021

Gedragsproblemen, crisis, medicatie, jeugdrechter, psychiatrie, time-out, carrousel van voorzieningen: woorden die vaak vallen over ‘jongeren met complexe problematieken’. In het dossier ‘Gewoon complex’ laten we jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord. Het dossier combineert hun ervaringen met de analyses van professionals: wat zijn de grootste struikelblokken en hoe kunnen die vermeden worden?

Pagina's