Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2016-2017
25.01.2017

Op 18 januari hield de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een hoorzitting over het 'Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na een scheiding'. De kinderrechtencommissaris werd uitgenodigd en reageerde op het voorstel.

Advies
2016-2017/1
16.11.2016

Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? Het jaarverslag geeft een overzicht van afgelopen jaar. Dat bezorgen we aan het Vlaams Parlement, onze oprichter. De knelpunten worden besproken in verschillende commissies.

Dossier
2016-2017
11.10.2016

Bijna één op de drie dak- en thuislozen is minderjarig. Verschillende keren veranderen ze van buurt, school, vrienden en buren. Het legt een zware hypotheek op hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Het dossier schetst het wettelijke kader van dak- en thuisloosheid vanuit de positie van ouders, kinderen en jongeren. Het vertolkt ook hoe ouders, kinderen en jongeren dak- en thuisloosheid beleven. De beleidsaanbevelingen gaan over dak- en thuisloosheid en de domeinen die daaraan raken.

Advies
2015-2016/15
31.08.2016

Eind mei 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’ goed. Die gaat over de hervorming van de kinderbijslag. Ook de huidige schooltoelage voor basis- en secundair onderwijs zit in het groeipakket. Om de conceptnota te vertalen in regelgeving wijst het Kinderrechtencommissariaat op enkele aandachtspunten.

Knelpuntnota
2015-2016/14
30.08.2016

Voogden en scholen die onthaalonderwijs organiseren uiten hun bezorgdheid. Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht de gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen die verblijven in centra die sluiten. In de zomermaanden  van 2016 begon Fedasil met het ‘leeghalen’ van de centra die moeten sluiten. Dat gebeurt gefaseerd: centrum na centrum, in volgorde van de sluitingsdatum, apart per taalrol en doelpubliek. Het Kinderrechtencommissariaat geeft een stand van zaken in een Knelpuntennota.

Pagina's