Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2015-2016/5
15.03.2016

De Commissie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement nodigt het Kinderrechtencommissariaat uit om advies te geven tijdens de hoorzittingen over interlandelijke adoptie. De conceptnota voor nieuwe regelgeving over interlandelijke adoptie geeft het startschot. De conceptnota is helder en reikt enkele goede ideeën aan om met een aantal actuele bekommernissen verder aan de slag te gaan om van interlandelijke adoptie een sterker verhaal te maken. De conceptnota focust vooral op de betrokken diensten en integreert het kinderrechtenperspectief onvoldoende.

Dossier
2015-2016
09.03.2016

In dit dossier staat het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp centraal. Jongeren en ouders getuigen over hun ervaringen met de integrale jeugdhulp. Vinden ze de hulp die ze nodig hebben? Wat helpt hen? Wordt er rekening gehouden met hun kijk? Jongeren en ouders leggen de sterktes en de tekorten in de jeugdhulpverlening bloot. ‘Waarheid, durven of doen?’ De waarheden komen uit de getuigenissen van jongeren en hun ouders. En durf- en doesuggesties komen van jeugdhulpverleners zelf.

Advies
2015-2016/4
22.02.2016

De overheid wil het landschap van de leerlingenbegeleiding optimaliseren. Op 11 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de nota ‘Krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding’ goed. Op 25 februari 2016 besprak de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement de nota. De krijtlijnennota focust op de rol en de taken van de actoren binnen leerlingenbegeleiding. Het Kinderrechtencommissariaat is heel tevreden met de contouren die de nota uittekent.

Advies
2015-2016/3
16.11.2015

Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? Het jaarverslag geeft een overzicht van afgelopen jaar. Dat bezorgen we aan het Vlaams Parlement, onze oprichter. De knelpunten worden besproken in verschillende commissies.

Advies
2015-2016/2
09.11.2015

Sinds de val van het IJzeren Gordijn brengen elk jaar honderden kansarme kinderen uit Europese landen zoals Roemenië, Wit-Rusland of Oekraïne de vakantie door bij Belgische gastgezinnen. Zo ontstonden er verschillende privé-initiatieven en vrijwilligersorganisaties om deze kinderen en hun gezinnen te helpen. De maximumduur van de vakantie is drie maanden. De voorbije jaren kreeg de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat signalen over kinderen die opgevangen worden bij Vlaamse gastgezinnen in de vakantie.

Pagina's