Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
/9
22.03.2021

Sinds 22 maart 2021 moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs minstens twee weken op school een mondmasker dragen. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar voor wie het mogelijk is. Het Kinderrechtencommissariaat vreest dat de kans bestaat dat de veralgemeende mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar weleens een langer geldende regel zou kunnen worden omdat de cijfers blijven stijgen. We zijn bezorgd over de impact ervan op het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Advies
/8
09.03.2021

Sinds november 2020 geldt voor de tweede en derde graad secundair onderwijs het pandemiescenario: leerlingen volgen maximaal 50% van de lestijd op school, de rest verloopt via afstandsonderwijs. Scholen verschillen sterk in hun aanpak. Veel jongeren lopen door het afstandsonderwijs mentaal en fysiek op de toppen van hun tenen. Ze ervaren stress, voelen zich eenzaam en onzeker, krijgen te veel taken en maken zich zorgen over hun schoolresultaten en de beperkte begeleiding die ze krijgen.

Advies
/7
03.02.2021

Op 23 februari 2021 houdt de Kamer hoorzittingen over het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen. Ook de kinderrechtencommissaris wordt gehoord. Bij het eerst ingediende wetsvoorstel gaf het Kinderrechtencommissariaat advies op 15 juni 2020.

Advies
/6
02.02.2021

Op 22 december 2020 bezorgde Vlaams minister voor Onderwijs Weyts het Vlaams Parlement de visienota ‘Digisprong’. Die nota schetst duidelijk de noodzaak aan een digitale sprong voorwaarts in het Vlaamse onderwijs. Dat is ook vanuit het recht op onderwijs belangrijk. In dat verband appreciëren we de aandacht die de nota besteedt aan gelijke kansen en e-inclusie, en aan verschillen tussen leernoden bij leerlingen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies.

Standpunt
09.12.2020

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt scholen omzichtig te werk te gaan als ze leerlingen beoordelen na de kerstexamens. Verwijs niet te snel door naar een andere richting. Want door de coronacrisis liepen heel wat leerlingen sinds het voorjaar van 2020 leerachterstand op. Benut de mogelijkheid van het corona-onderwijsdecreet van 10 november 2020 om in de evaluatieregeling (opnieuw) af te wijken van het schoolreglement.

Pagina's