Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2019-2020/12
26.05.2020

De coronacrisis raakt alle kinderen en jongeren en daagt de kinderrechten uit. Dat bevestigen de meer dan 44.000 kinderen en jongeren die van zich lieten horen via onze online-enquête. De resultaten tonen hoe zij de crisis en de aanpak ervaren en wat hun noden zijn. Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten doen aanbevelingen vanuit de resultaten van de enquête om het kindperspectief meer centraal te stellen. We rekenen zo op coronamaatregelen en een exitstrategie op maat van volwassenen én van kinderen en jongeren. 

Advies
2019-2020/11
04.05.2020

Het Kinderrechtencommissariaat trekt samen met middenveldorganisaties geregeld aan de alarmbel over kinderen en jongeren die getroffen worden door de coronamaatregelen. Toch houden die maatregelen nog te weinig rekening met de rechten en het perspectief van kinderen en jongeren. Hun recht op onderwijs, op bescherming tegen huiselijk geweld, op spel en vrije tijd, op een degelijke levensstandaard, hun rechten in contact met de wet: allemaal worden ze ingeperkt. In een advies bundelen we aandachtspunten die we signaleerden in twee taskforces van de Vlaamse Regering. 

Advies
2019-2020/9
23.04.2020

In dit advies geeft het Kinderrechtencommissariaat zijn bedenkingen bij het document ‘kwaliteitslabel – eerste inhoud’ van het Projectteam decreet buitenschoolse opvang en activiteiten van Opgroeien. We structureren onze bedenkingen onder basisreflecties.

Advies
2019-2020/10
23.04.2020

Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht. De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om elf instellingen of afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken. Deze vrijwilligers volgen het reilen en zeilen in de instelling op. De commissie rapporteert via dit jaarverslag aan het Vlaams Parlement.

Advies
2019-2020/8
11.03.2020

Donderdag 12 maart 2020 buigt de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zich opnieuw in hoorzitting over het omzetten van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in het mediadecreet. Het Kinderrechtencommissariaat ziet de audiovisuele mediarichtlijn als een opportuniteit voor ambitieus mediadecreet met oog voor minderjarigen en hun rechten. De omzetting moet ten laatste gebeuren tegen september 2020. Het Kinderrechtencommissariaat doet enkele aanbevelingen.

Pagina's