Main content

Verplichte jeugdhulp bij overgang naar meerderjarigheid voor een selecte groep

09.01.2019
Advies
2018-2019/6

Verplichte jeugdhulp bij overgang naar meerderjarigheid voor een selecte groep

Op 9 januari 2019 werd de kinderrechtencommissaris uitgenodigd in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tijdens de hoorzitting over de conceptnota die hulpverlening als gerechtelijke maatregel voor jongeren die meerderjarig worden mogelijk wil maken.

Met de conceptnota willen de indieners de ‘(…) mogelijkheid creëren voor de jeugdrechtbank om voor zeer kwetsbare jongeren of jongvolwassenen onder welomschreven voorwaarden voortgezette jeugdhulpverlening op te leggen.’

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter de conceptnota. We zien hierin een menswaardiger alternatief voor het oneigenlijk gebruik van bewindvoering. We vinden het goed dat een multidisciplinair team geval per geval  adviseert of opgelegde jeugdhulp noodzakelijk is. We pleiten voor een vergaande participatie van 18-plussers aan de opgelegde jeugdhulp. Waarbij de jongere zelf een actieplan voorstelt, eigenaar blijft van het hulpverleningstraject en het streven naar autonomie voorop staat.

Bezorgd

De kinderrechtencommissaris lichtte op 9 januari 2019 zijn advies toe in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tijdens de hoorzitting over de conceptnota.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05