Main content

Topsport in de basisschool

11.09.2003
Advies
2002-2003/8

Topsport in de basisschool

Een proefproject van de gymnastiekfederatie bracht een discussie over topsport en kinderrechten tot leven. Sport is zonder twijfel gezond en nodig voor elk kind, ook voor minder getalenteerde.

Topsport op te jonge leeftijd is dat echter niet altijd. Te intensive training kan de fysieke en psychologische ontwikkeling verstoren. De overmatige prestatiedruk geeft aanleiding tot stress en overbelasting. De competitiegeest kan kinderen emotioneel onderuit halen. De afhankelijkheid van trainers kan neigen of overgaan naar misbruik.

Deze en andere risico’s worden vooral geïllustreerd in de gymnastiek. In dit proefproject werd daar onvoldoende op ingegaan zodat het Kinderrechtencommissariaat hierover geen positief advies kon geven.

Bekijk de tekst: 

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de Vlaams Minister van Onderwijs en, Vorming en aan de Vlaams Minister van Wonen, Media en Sport.