Main content

Tegengas: geen leeftijdsverlaging voor GAS

24.01.2012
Standpunt
2011-2012

Tegengas: geen leeftijdsverlaging voor GAS

Minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet overweegt een wetsontwerp waarin gemeenten de toelating krijgen om jongeren vanaf 14 jaar te sanctioneren met administratieve boetes. Die leeftijdsgrens ligt momenteel nog op 16 jaar. Met deze uitbreiding van de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS) voor een nieuwe groep minderjarigen bereiken we een triest hoogtepunt in de problematisering van “de jeugd van tegenwoordig”. De bestaande regelgeving geeft immers nu al aanleiding tot fundamentele problemen inzake de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid van iedereen, en de rechtspositie van minderjarigen in het bijzonder. Wij weigeren ons erbij neer te leggen dat fundamentele rechten van een groep mensen die zelf nog niet stemgerechtigd zijn zomaar ten grabbel worden gegooid, terwijl er nog niet eens duidelijkheid is over het probleem dat men wil ‘remediëren’.