Main content

Strookt ontwerp decreet integrale jeugdhulp met rechten minderjarigen?

22.04.2013
Advies
2012-2013/7

Strookt ontwerp decreet integrale jeugdhulp met rechten minderjarigen?

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement nodigt het Kinderrechtencommissariaat uit voor een hoorzitting over het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp.

In dit advies legt het Kinderrechtencommissariaat het ontwerp van decreet naast de rechten van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Vanuit meldingen bij onze Klachtenlijn, het Kinderrechtenverdrag en aanbevelingen van de Raad van Europa en het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vragen we:

  • Meer ruimte voor inspraak van minderjarigen bij de totstandkoming van de jeugdhulp. Het ontwerp van decreet biedt te weinig garanties om het klachtrecht en recht op vrijwillige hulpverlening van de minderjarige veilig te stellen.
  • Een krachtige toegangspoort die met een open geest durft kiezen voor wat werkelijk nodig is, ook al ligt de oplossing buiten de standaardoplossingen of het aanbod van de betrokken sectoren. Kinderen met nood aan eender welke combinatie van zorgvormen moeten hier aanspraak op kunnen maken.
  • Trajectbegeleiders die de minderjarigen bijstaan gedurende het volledige hulpverleningsproces.
  • Een bijstandspersoon die in de eerste plaats de minderjarige bijstaat.
  • Eén herkenbaar laagdrempelig instappunt dat op voldoende middelen kan rekenen.
  • Crisismeldpunten die rechtstreeks toegankelijk zijn voor minderjarigen en hun omgeving.
  • Dat de verantwoordelijkheden van jeugdregisseurs en andere betrokken actoren explicieter worden uitgetekend. Minderjarigen en hun belangenbehartigers moeten weten op wie ze wanneer kunnen rekenen. Ze hebben recht op duidelijke informatie over hun hulpverlening(proces).
Bekijk de tekst: 

Bezorgd

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement nodigt het Kinderrechtencommissariaat op 7 mei 2013 uit voor een hoorzitting over het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp.

 

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05