Main content

Stemrecht op 16 jaar?

23.05.2017
Advies
2016-2017/4

Stemrecht op 16 jaar?

De Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement organiseert hoorzittingen over het toekennen van stemrecht op 16 jaar.

Minderjarigen in Vlaanderen en België zijn op politiek vlak geen partner. Het stemrecht en de opkomstplicht geldt enkel voor volwassenen.

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het pleidooi van de Vlaamse Jeugdraad om stemrecht op 16 jaar in te voeren.

Het recht van jongeren om te participeren aan de samenleving staat centraal in ons advies.

  • Stemrecht vanaf 16 jaar erkent het recht op participatie van jongeren en geeft uitdrukking aan het respect voor minderjarigen door Vlaanderen.
  • Jongeren liggen wakker van thema’s die hun leven nu en in de toekomst kleuren.
  • Door jongeren stemrecht te geven, zullen jongerenthema’s meer op de politieke agenda staan.
  • Net als volwassen burgers zijn minderjarige burgers competent in de levensdomeinen die hun leven bepalen.
  • Stemrecht op 16 is de logische volgende stap in het concretiseren van het participatierecht van jongeren. Meer en meer regelgeving erkent minderjarigen als volwaardige actor.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 23 mei 2017 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers. De kinderrechtencommissaris lichtte het advies toe tijdens de hoorzitting over het eventueel invoeren van een stemrecht vanaf 16 jaar in de Commissie Binnenlands Bestuur op 30 mei 2017.