Main content

Standpunt Vierde golf: coronamaatregelen en kinderrechten

08.12.2021
Standpunt
2021-2022

Standpunt Vierde golf: coronamaatregelen en kinderrechten

Vooreerst willen we benadrukken dat in een beheersing van een nationale gezondheidscrisis het Kinderrechtencommissariaat niet bevoegd is om beslissingen te nemen. Dat behoort tot de taak en verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers in de verschillende regeringen en het Overlegcomité. Het Kinderrechtencommissariaat kan deze maatregelen niet overrulen en dient deze ook te volgen.

De aanpak van de COVID-19 pandemie benaderen vanuit een kinderrechten-perspectief is niet evident. Er moeten immers verschillende rechten en belangen tegen elkaar afgewogen  worden: het recht op onderwijs, op ontwikkeling, op informatie en inspraak enerzijds én het recht op de hoogst mogelijke bescherming van de gezondheid van kinderen en jongeren en van de volksgezondheid anderzijds.  

Het laatste standpunt van het Kinderrechtencommissariaat kan u nalezen op https://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/laat-kinderrechten-deze-winter-niet-opnieuw-ondersneeuwen

We blijven als Kinderrechtencommissariaat wel heel alert en blijven toezien op de kinderrechten in de coronacrisis. Dat hebben we van bij het begin van de crisis gedaan door het uitbrengen van adviezen en standpunten voor het beleid, door het behandelen van meldingen en door het regelmatig bevragen van kinderen en jongeren met betrekking tot de maatregelen en hoe zij dit ervaren. We blijven deze stem binnenbrengen in het debat.

Bekijk de tekst: 
Voorbeeld niet beschikbaar

Bezorgd

Dit standpunt werd bezorgd aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers

Contactpersoon

Caroline
Vrijens
+32 2 5529800