Main content

Sluiting dertig asielcentra: gevolgen voor kinderen en jongeren, stand van zaken

30.08.2016
Knelpuntnota
/14

Sluiting dertig asielcentra: gevolgen voor kinderen en jongeren, stand van zaken

Op 15 juni bracht het Kinderrechtencommissariaat een knelpuntennota uit over de aangekondigde sluiting van 30 asielcentra. Aan Nederlandstalige zijde zijn daar drie centra bij die uitsluitend niet-begeleide minderjarigen (NBMV) huisvesten en nog enkele waar – naast gezinnen met kinderen – een relatief groot deel NBMV verblijven. De aankondiging van de sluiting wekte nogal wat beroering bij de voogden van de NBMV en bij de scholen in de regio’s die onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren.

Tijdens de zomermaanden begon Fedasil met het ‘leeghalen’ van de centra die moeten sluiten. Dat gebeurt gefaseerd: centrum na centrum, in volgorde van de sluitingsdatum, apart per taalrol en doelpubliek.

Bij het Kinderrechtencommissariaat kwam een klacht binnen van voogden die helemaal niet te spreken waren over de gang van zaken binnen één van die opvangcentra. We namen contact op met Fedasil en de leiding van het centrum. We woonden ook een  overleg bij tussen Fedasil, de betrokken voogden, de Dienst Voogdij, de leiding van het centrum en de twee betrokken OKAN-coördinatoren.

Wat het Kinderrechtencommissariaat verneemt:

 • Het vinden van een andere opvangplek blijkt aan Nederlandstalige zijde geen makkelijke klus. Momenteel zijn meer plaatsen vrij aan Franstalige zijde. Fedasil wil echter transfers vanuit Vlaanderen naar Franstalige opvangcentra vermijden. Dat verhoogt de druk om de transfers zo snel mogelijk te realiseren van zodra ergens plaatsen in Vlaanderen vrijkomen.
 • Onder meer daarom blijkt het niet makkelijk te zijn om de selectie van te transfereren jongeren of de datum van de transfer af te stemmen op het verloop van de asielprocedure.
 • Fedasil probeert het verhuizen in de schoolvakanties te doen. Dat lijkt te lukken voor NBMV, minder voor kinderen in gezinsverband.
 • Fedasil probeert bij de toewijzing van een nieuwe plek rekening te houden met bestaande vriendschapsbanden en met bijzondere hulpnoden, behoeften en kwetsbaarheid van de jongeren. De nood aan opvangplaatsen waar sterk ingezet wordt op psychologische hulpverlening blijft bijzonder groot.
 • Bij de regeling van de transfers uit één opvangcentrum liep de communicatie met de voogden ernstig mank. Fedasil neemt zich voor te leren uit de positievere ervaringen in een ander centrum.
  ​Wij bevelen aan dat informatie en documenten rechtstreeks aan alle belanghebbenden bezorgd worden en niet uitsluitend via het opvangcentrum:
  • welke NBMV wie als voogd krijgt,
  • planning van interviews in het kader van de asielprocedure voor NBMV,
  • documenten vanuit Fedasil over de toewijzing van een nieuwe opvangplek.
 • De bezettingsgraad bij de lokale opvanginitiatieven (LOI) ligt momenteel rond 100%. In de nabije toekomst kan dit de doorstroom van NBMV naar de derde fase in de opvang stremmen. Onder meer gemeenten en ocmw’s hebben hierin een belangrijke rol te spelen.

 

Bezorgd

We bezorgden op 30 augustus de Knelpuntennota aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.