Main content

Sluiting 30 asielcentra: welke gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen?

17.06.2016
Knelpuntnota
2015-2016/12

Sluiting 30 asielcentra: welke gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen?

30 asielcentra gaan sluiten. Wat zijn gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen die in een aantal centra verblijven? Scholen die in de regio’s onthaalonderwijs organiseren en voogden uitten hun bezorgdheid.

Het Kinderrechtencommissariaat kreeg enkele klachten en contacteerde verschillende spelers in het veld: Fedasil, centrumverantwoordelijken, schooldirecties en OKAN-coördinatoren, de Dienst Voogdij, en het kabinet van de staatssecretaris voor asiel en migratie.

Het Kinderrechtencommissariaat begrijpt dat er door een verminderde instroom van asielzoekers minder opvangaanbod nodig is en dat het opvangnetwerk herschikt wordt.

We pleiten om daarbij maximaal rekening te houden met het belang van de betrokken kinderen en jongeren.

Continuïteit garanderen

In de eerste plaats moet er gestreefd worden naar continuïteit voor de kinderen en jongeren op het vlak van:

  • hun schoolloopbaan,
  • psychologische hulp,
  • hun sociale inbedding (vrienden, …),
  • de taalrol (NL of FR). Tenzij het betrokken kind of de betrokken jongere dat zelf echt zou wensen, moet het absoluut vermeden worden dat kinderen en jongeren die al maanden opgevangen worden en schoollopen in het Nederlands moeten verhuizen naar een Franstalige opvang, waar ze vanaf dan in het Frans begeleid worden, schoollopen en psychologische hulp krijgen.


Als geen continuïteit geboden kan worden bij het verhuizen van de kinderen en jongeren op de vlucht, vragen we om sommige asielcentra niet te sluiten. We vragen bijzondere aandacht voor de 4 centra waar nu uitsluitend of in grote mate NBMV opgevangen worden.

Maximale betrokkenheid

We pleiten ervoor dat bij de beslissing om een jongere naar een ander opvanginitiatief te verhuizen, er steeds maximale betrokkenheid is van:

  • het kind of de jongere zelf,
  • de voogd (ingeval van een NBMV) of de ouders,
  • het lokale netwerk, waaronder ook de school waar het kind of de jongere school loopt.

Voogd voor elke niet-begeleide minderjarige

We vragen de achterstand in het toekennen van een voogd aan NBMV zo snel mogelijk weg te werken. Zolang die achterstand er is, vragen we prioritaire toekenning liefst op basis van objectieve criteria van voogden aan:

  • bijzonder kwetsbare NBMV,
  • NBMV die kort bij hun meerderjarigheid staan,
  • NBMV in de centra die gaan sluiten.

Bezorgd

We bezorgden de knelpuntennota aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Fedasil, Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdij. 

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.