Main content

Ruime visie gezinsondersteuning mist vertaling naar praktijk

21.10.2013
Advies
2013-2014/2

Ruime visie gezinsondersteuning mist vertaling naar praktijk

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet goed over de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. De Vlaamse Regering wil dat gezinsondersteunende actoren samenwerken en netwerken om het welzijn van kinderen te bevorderen. Het Kinderrechtencommissariaat steunt deze ambitie. Dit is een stap vooruit richting een integraal kinder(rechten)beleid.  Veel hangt af van hoe de samenwerking of de ‘Huizen van het Kind’ in de praktijk vorm krijgen. Op 20 november 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed.

  • Het Kinderrechtencommissariaat pleit voor een contextuele benadering van gezinsondersteuning. Ideaal zijn de Huizen van het Kind de spilfiguur in het ondersteunen van gezinnen. De Huizen van het Kind moeten ook gezinnen met gezondheidsproblemen of gebrek aan geld, fysieke en psychische ruimte of gezinnen die de weg naar basisvoorzieningen niet vinden, ondersteunen. Het decreet geeft te weinig garanties om een degelijk integraal kinderbeleid uit te bouwen.
  • Vanuit meldingen bij onze Klachtenlijn vragen we dat de Huizen van het Kind ook openstaan voor kinderen en jongeren zelf. Want ouders zetten niet altijd de stappen die voor kinderen belangrijk zijn. Het decreet kijkt vooral naar (aanstaande) ouders als gebruikers van de Huizen van het Kind, niet naar kinderen en jongeren.
  • We waarschuwen voor een te preventieve aanpak van gezinsondersteuning. De Huizen van het Kind moeten openstaan voor alle mogelijke vragen. Daarom moeten ze een open, veilige en ondersteunende plek zijn die zeer zuinig omspringt met doorverwijzingen naar intensieve vormen van jeugdzorg.
  • We staan achter de ‘ontmoeting en sociale cohesie’-ambitie van het decreet. De participatie initiatieven die het decreet zal subsidiëren, onthalen we zeer positief. Dankzij deze mandaten kunnen de Huizen van het Kind de spilfiguur in de uitbouw van een gezins- en kindvriendelijke samenleving worden. Helaas voorziet het decreet te weinig ondersteuning om deze ambities waar te maken.

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05