Main content

Recht op spel en vrije tijd onder druk in steden en gemeenten door corona

02.12.2020
Standpunt
2020-2021

Recht op spel en vrije tijd onder druk in steden en gemeenten door corona

Uit de resultaten van onze enquête in mei blijkt dat voor kinderen en jongeren het recht op sociaal contact met anderen en het recht op spel en ontspanning cruciaal is. Het vormt een grote beschermende factor voor hun welbevinden. Het recht op spel, vrije tijd en ontspanning zoals het  in het kinderrechtenverdrag staat, staat opnieuw onder druk.

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt meerdere signalen dat Vlaamse steden en gemeenten vrijetijdsactiviteiten ook voor kinderen jonger dan 12 jaar stopzetten of sluiten. Het gaat zowel over binnen- als buitenactiviteiten. Deze coronamaatregelen zijn strenger dan de maatregelen op Federaal en Vlaams niveau. Ouders en kinderen klagen dat verschil aan en begrijpen het niet.  We vragen lokale besturen waakzaam te zijn en niet te snel vanuit een beschermingsreflex over te gaan tot een volledig verbod op vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen. We vragen om kinderen zoveel als mogelijk toegang te geven tot spel, speelruimte, vrijetijdsaanbod en sport en om de creativiteit aan te spreken om het op een andere manier te organiseren.

Bezorgd

We bezorgden dit standpunt op 2 december 2020 aan de bevoegde ministers en Vlaamse volskvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05