Main content

Recht op onderwijs voor kinderen op de vlucht

17.06.2015
Knelpuntnota
2014-2015/20

Recht op onderwijs voor kinderen op de vlucht

Regelmatig worden leraren en klasgenoten geconfronteerd met het plotse verdwijnen van leerlingen. Het gaat om leerlingen van buitenlandse origine, die zelf of hun ouders een bevel kregen het land te verlaten. Het gezin duikt onder. Of wordt opgepakt en elders ondergebracht, ver van de plaats waar ze tot dan - en vaak al jaren - schoolliepen, in afwachting van hun terugkeer naar het land van herkomst van hun ouders. Dat gebeurt op elk moment in het schooljaar, zonder dat de school hiervan vooraf op de hoogte is.

Zonderwijs is een vereniging van leraren die opkomt voor leerlingen met een precair verblijfsstatuut. Voor de leerlingen die plots verdwijnen.

Het Kinderrechtencommissariaat verkende samen met Zonderwijs en de vier onderwijskoepels de problemen van kinderen op de vlucht in combinatie met onderwijs. Dat resulteerde in een knelpuntennota. De nota vraagt aandacht voor de vaak grote verscheidenheid in de brede groep kinderen op de vlucht en reikt vanuit deze verscheidenheid voorstellen aan die het recht op onderwijs moeten versterken. 

Hoofdbekommernissen zijn:

  • Voor kinderen en jongeren die hier al drie jaar, vier jaar of langer zijn en voor hun 18e verjaardag in ons land een onderwijstraject begonnen, vragen we een regeling die hen toelaat in ons land te blijven.
  • Voor kinderen en jongeren die nog niet zo lang hier zijn, maar hier wel al twee jaar of langer onderwijs volgen, vragen we een regeling met een tijdelijk verblijf, een 'onderwijsverblijf', om hun onderwijstraject in ons land af te werken.

 

Het Kinderrechtencommissariaat wil hiermee stappen zetten in de realisatie van een aantal aanbevelingen uit ons dossier 'Heen en Retour. Rechtspositie van kinderen op de vlucht' dat we eind 2013 aan het Vlaamse Parlement presenteerden.

De groep Zonderwijs, het VSKO en het POV onderschrijven alle voorstellen uit de nota. Het GO! en het OVSG sluiten zich aan bij het eerdere voorstel dat alle kinderen hun schooljaar moeten kunnen afmaken. 
 

Bezorgd

De knelpuntennota bezorgden we op 17 juni 2015 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.