Main content

Onbekend is onbemind: publicatieverbod voor jongeren onder een maatregel

26.02.2014
Knelpuntnota
2013-2014/11

Onbekend is onbemind: publicatieverbod voor jongeren onder een maatregel

Op 26 februari organiseerde het Kinderrechtencommissariaat een kinderrechtenlunch (KRUNCH) voor Vlaamse Volksvertegenwoordigers. We stelden een knelpuntnota voor over het publicatieverbod dat geldt voor minderjarigen die onder een maatregel van de jeugdrechter vallen.

Sommige minderjarigen klagen dat ze het verbod als oneerlijk ervaren. Doordat zij niet herkenbaar in beeld mogen komen, weerhoudt het ze ervan hun verhaal te brengen zoals zij dat willen.

Het Kinderrechtencommissariaat stelt het publicatieverbod als principe niet in vraag. Een adequaat beschermingsmechanisme is noodzakelijk. Maar er zijn een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de toepassing van dit verbod. Daarom vinden we het belangrijk het debat rond het absolute karakter van het verbod open te trekken.

Mogelijke oplossingen die het Kinderrechtencommissariaat voorstelt zijn:

  1. Een wetswijziging waarbij het mogelijk wordt dat de jeugdrechter het absolute publicatieverbod kan milderen.
  2. Bijkomende informatie om de wet eenduidig te interpreteren.
  3. Een strenger vervolgingsbeleid bij wetsovertredingen.
  4. Een actievere rol voor de Raad voor Journalistiek.
  5. Aandacht voor kwetsbare kinderen in de Code voor Journalistiek.

Bezorgd

De knelpuntennota werd toegelicht in aanwezigheid van externe experts aan Vlaamse Parlementsleden op 26 februari 2014.