Main content

Nultolerantie voor geweld en seksuele intimidatie in de sport

12.10.2017
Advies
2017-2018

Nultolerantie voor geweld en seksuele intimidatie in de sport

Op 12 oktober 2017 hield de Commissie over grensoverschrijdend gedrag in de sport een hoorzitting. De kinderrechtencommissaris werd uitgenodigd.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt:

 • Zet sterker in op de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van kinderen en jongeren
  • Kinderen en jongeren moeten een zicht hebben op wat kan en niet kan (Vlaggensysteem, Dokter Bea,…)
  • Kinderen en jongeren moeten tijdig aan de alarmbel kunnen trekken (Aanspreekpunt Integriteit in elke sportclub, vertrouwdheid 1712,…)
  • Bijzondere aandacht moet gaan naar extra kwetsbare kinderen en jongeren (jonge sporters, topsporters, kinderen met een beperking)
    
 • Zet sterker in op een nultolerantiecultuur voor geweld en seksuele intimidatie in sportclubs
  • Aan volwassenen moet duidelijk gemaakt worden wat kan en niet kan (verplichte vorming Vlaggensysteem voor alle begeleiders in de sportclub)
  • In elke sportclub moet een verplichte set aan minimummaatregelen zijn (privacy, risico-analyse, API, heldere klachtenprocedure)
  • Er is duidelijke communicatie nodig naar kinderen en hun ouders over het beleid van de sportclub ('Meer praten, minder taboe')
  • Verplichte meldprocedure bij incidenten (via de federaties tot bij ICES)
  • Sterkere monitoring van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bezorgd

Op 12 oktober 2017 lichtte de kinderrechtencommissaris zijn aanbevelingen toe in de Commissie over grensoverschrijdend gedrag in de sport  in het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Julie
Ryngaert
02-552.41.31.