Main content

Moeder van alle verkiezingen ontfermt zich over haar kinderen en hun rechten

07.03.2014
Memorandum
2013-2014

Moeder van alle verkiezingen ontfermt zich over haar kinderen en hun rechten

Minderjarigen hebben in ons land weinig tot geen democratische rechten om het beleid te beïnvloeden, om wetten en decreten vorm te geven of om hun vertegenwoordigers in parlementen te kiezen. Toch zijn ze met veel. Zo leven er in Vlaanderen bijna 1,3 miljoen kinderen en jongeren, en in heel België ruim 2 miljoen.

Ze stemrecht geven zou de krachtigste manier zijn om ervoor te zorgen dat de parlementsleden volop rekening houden met die jonge burgers. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien wat naïef. Maar nu we ons het hoofd breken over de toekomst van onze samenleving, is het aangewezen ook toekomstige generaties een duidelijke stem te geven.

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. Via onze klachtenlijn, onze bezoeken aan scholen en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren, onze contacten met partnerorganisaties. In dit memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opving. Ze bestrijken alle domeinen waarop kinderen en jongeren actief zijn. Van onderwijs over jeugdzorg tot sociale media. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren in kwetsbare situaties: de rechten van kinderen op de vlucht, van kinderen in armoede en van kinderen in gesloten opvang bijvoorbeeld.

Aandacht vragen voor kinderen is vandaag niet zo moeilijk. Aandacht vragen voor de rechten van kinderen is dat wel. Het is de opdracht van het Kinderrechtencommissariaat om het zo belangrijke kinderrechtenverdrag (dat dit jaar zijn 25e verjaardag viert) als werkinstrument en referentiekader voor alle beleidsdomeinen naar voren te schuiven. Op Vlaams, federaal en Europees niveau. Vandaar dit memorandum. In dertien fiches reikt het concrete pistes en suggesties aan om een beleid vorm te geven dat recht doet aan kinderen en jongeren. Alle kinderen en jongeren. Want als 2014 daadwerkelijk het jaar van de moeder van alle verkiezingen wordt, dan is het maar normaal dat kinderen alle aandacht krijgen die ze verdienen.

Bezorgd

Het memorandum bezorgen we begin april 2014 aan alle Vlaamse Volksvertegenwoordigers.