Main content

Kwetsuren van racisme bij kinderen als stoorzender in de ontwikkeling

21.03.2019
Standpunt

Kwetsuren van racisme bij kinderen als stoorzender in de ontwikkeling

In een brede betekenis gaat racisme zowel over strafbare vormen als onderliggende mechanismen zoals stereotypering en beeldvorming. Al deze vormen kunnen een negatieve impact hebben op kinderen en de realisatie van hun rechten. Racisme is een inbreuk op het nondiscriminatiebeginsel. Het bedreigt de integriteit van kinderen en hun recht op gezondheid en op ontwikkeling.

Kinderen hebben ondersteuning nodig om de schadelijke impact van racisme zo klein mogelijk te houden en een tegengewicht te bieden. Hun veerkracht versterken kan door:

  • Racisme bespreekbaar te maken op jonge leeftijd
  • Een positieve ontwikkeling van de etnisch-culturele identiteit
  • Actieve steun van de ouders en anderen in de omgeving
  • Om dit waar te maken is het nodig dat sectoren zoals opvoedingsondersteuning, onderwijs, jeugdwerk, gezondheidszorg en sociaal werk hun kennis ontwikkelen en acties ontplooien.


Daarnaast is het essentieel om racisme zelf tegen te gaan, onder meer door:

  • Op te treden tegen racistisch geweld
  • In het onderwijs mechanismen van ongelijkheid te doorbreken en ruimte te maken voor diversiteit
  • Etnisch profileren bij de politie tegen te gaan
  • Evenwichtige beeldvorming in de media te stimuleren.
     

Bezorgd