Main content

Kinderen en jongeren als persoonlijke assistent

20.01.2014
Advies
2013-2014/7

Kinderen en jongeren als persoonlijke assistent

Op de agenda van de Commissie Welzijn staat het voorstel van decreet dat het mogelijk maakt dat minderjarigen als persoonlijke assistent kunnen optreden in het kader van het persoonlijke assistentiebudget.

Dit betekent dat minderjarigen als persoonlijke assistent kunnen worden tewerkgesteld voor een zorgbehoevende ouder, iemand anders uit de dichte omgeving of een ‘derde’ die niet behoort tot het naaste netwerk.
In het voorstel ziet het Kinderrechtencommissariaat zowel kansen als valkuilen.

Het Kinderrechtencommissariaat somt randvoorwaarden op die noodzakelijk zijn net omdat het over tewerkstellen van minderjarigen gaat.
Dat dit binnen de persoonlijke context van de minderjarige kan, vraagt extra aandacht.

  • Het Kinderrechtencommissariaat pleit ervoor om bijkomende garanties in te bouwen naast het regelgevend kader van de studentenarbeid.
  • Aan het VAPH vragen we om minderjarige persoonlijke assistenten en budgethouders te ondersteunen en voldoende informatie te geven over de draagwijdte van de overeenkomst: Wat valt onder de noemer huishoudelijke taken en wat niet? Hoe het loon uitbetalen? Waar kan de minderjarige terecht met vragen, problemen of klachten?
  • We vragen een evaluatie van dit nieuwe systeem om knelpunten bij te sturen.
  • De discussie rond persoonlijke assistentie door minderjarigen past in een ruimer debat over mantelzorg.

Bezorgd

Deze adviesbrief bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Stand van zaken

De de wet van 12 mei 2014 erkent het statuut van mantelzorger. Helaas komen alleen ontvoogde minderjarigen in aanmerking om officeel erkend te worden als mantelzorger (artikel 3).