Main content

Jongeren en politie

27.02.2012
Advies
2011-2012/5

Jongeren en politie

De relatie tussen minderjarigen en politie vormt voor het Kinderrechtencommissariaat een belangrijk thema. Jaarlijks ontvangen wij vragen en klachten van minderjarigen over bepaalde politiepraktijken. Vaak gaat het dan over het gebruik van geweld. Ook Bernard De Vos, Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, ontvangt gelijkaardige klachten.

Dit was voor ons het signaal om een reeks aanbevelingen over de relatie tussen jongeren en politie uit te werken. De doelstelling was om een aantal aanbevelingen uit te werken met het oog op het verbeteren van de relatie tussen minderjarigen en de politie.

  • Verspreid basisinformatie over de rol van de politie in de samenleving. Geef minderjarigen en professionals betrouwbare informatie over de bestaande hulp aan minderjarigen die het slachtoffer zijn van onwettig geweld van de politie, en over hun rechten als ze een klacht indienen.
  • Zorg voor permanente opleiding voor alle politiemensen over jongeren, jeugd- en kinderrechten, psychologie van en communicatie met kinderen en jongeren.
  • Ondersteun verder aparte jeugdbrigades in de korpsen en richt jeugdbrigades op waar die nog niet bestaan.
  • Ontwikkel een expertise- en overlegnetwerk, waaraan ook minderjarigen meewerken. Dat netwerk moet informatie en goede praktijken over de relatie tussen jongeren en politie verzamelen, uitwisselen en coördineren. Het zou ook regels en praktijken kunnen uitklaren voor het hele land.
  • Geef genoeg middelen aan instanties die de politie controleren. En verspreid genoeg informatie bij het publiek over het bestaan en de werking van die controle-instanties.
Bekijk de tekst: 

Bezorgd

We bezorgden het advies aan de leden van de Commissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie van het Federaal Parlement.

Opvolging

We stelden onze aanbevelingen voor aan het College van procureurs-generaal, aan toenmalig commissaris-generaal Paul Van Thielen van de federale politie, en aan de Vaste Commissie Lokale Politie. Die reageerde ondertussen op onze aanbevelingen, samen met de nieuwe commissaris-generaal Catherine De Bolle. Daar zijn we erg blij om. We kijken ernaar uit om de dialoog verder te zetten en concrete acties uit te werken.

Het expertisenetwerk ‘Jeugdbescherming’ van het College van procureurs-generaal startte een werkgroep op die juridische oplossingen formuleert voor situaties waarin politiemensen in contact komen met kinderen en jongeren. Kan of moet een minderjarige instemmen met een huiszoeking? Wanneer kan een jongere geboeid worden? Goed dat deze vragen verzameld worden en dat ze een antwoord krijgen. Een antwoord dat hetzelfde is voor het hele land.