Main content

JKP krijgt meer reliëf maar mag integraal karakter niet verliezen

11.06.2018
Advies
2017-2018/9

JKP krijgt meer reliëf maar mag integraal karakter niet verliezen

Op voorstel van minister van Jeugd keurde de Vlaamse Regering op 18 mei 2018 het ontwerpbesluit over het jeugd- en kinderrechtenbeleid principieel goed. Dat ontwerpbesluit voert een aantal wijzigingen door die van het JKP een meer actiegericht plan moeten maken. De minister vroeg in een schrijven van 22 mei 2018 om advies van het Kinderrechtencommissariaat.

Het Kinderrechtencommissariaat kan zich scharen achter de voorgestelde aanpassingen van het JKP.

  • We waarderen het tweesporenbeleid dat het ontwerpbesluit naar voren schuift. Het JKP krijgt meer reliëf door prioritaire doelstellingen te formuleren én het JKP behoudt het integraal karakter dankzij jaarlijks overleg tussen ‘iedere’ minister van de Vlaamse Regering en de jeugd- en kinderrechtenactoren om de beleidsnota en –brieven voor te bereiden.
  • We steunen de keuze om voor elke prioritaire doelstelling een projectplan op te stellen. Dit moet toelaten om deze doelstellingen beter en gemakkelijker te realiseren, te monitoren en te evalueren.
  • Het tussentijds rapport zal in de toekomst aandacht besteden aan tekortkomingen. Dit kan er mee voor zorgen dat de tussentijdse rapportage een echt werkinstrument wordt voor het beleid.
  • Het JKP krijgt een budgettaire vertaling. Elk projectplan vermeldt de budgetten die ervoor worden vrijgemaakt. Hiermee komt het JKP meer tegemoet aan de vraag van het VN-Kinderrechtencomité.
  • Het is een goede zaak dat het JKP blijft gaan voor een participatieve aanpak.


Anderzijds suggereren we om het tweesporenbeleid explicieter in het ontwerpbesluit op te nemen.

  • Artikel 2 van het ontwerpbesluit spreekt over ‘maximum vijf prioritaire doelstellingen’. We suggereren om dit te vervangen door ‘minimum vijf prioritaire transversale doelstellingen’.
  • Artikel 6 stelt dat er jaarlijks overleg komt tussen iedere Vlaamse minister en de jeugd- en kinderrechtenactoren om de beleidsnota en de beleidsbrieven voor te bereiden. We hopen dat dit resulteert in duidelijke aandacht voor die maatregelen die kinderen en jongeren betreffen in elke beleidsnota en -brief.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 11 juni 2018 aan de minister van jeugd en de Vlaams volksvertegenwoordigers van de commissie voor jeugd van het Vlaams Parlement.

De kinderrechtencommissaris licht dit advies toe in de Commissie voor Jeugd op donderdag 12 juli 2018.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05