Main content

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat 2018-2019 Kinderen willen echt gehoord worden

20.11.2019
Advies
/1

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat 2018-2019 Kinderen willen echt gehoord worden

Op 20 november, Internationale Kinderrechtendag, vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen.

Van september 2018 tot augustus 2019 namen meer dan 1.200 mensen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (58%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25%) uit onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (7%) zelf aan bij de Klachtenlijn. De meeste van die minderjarigen zijn 15, 16 of 17 jaar.

Meldingen over problemen op school spannen de kroon (31%). Ze gaan vooral over sancties en geweld. Dan volgen meldingen over problemen thuis (24%), vaak in scheidingen. Op de derde plaats komen problemen in hulp aan minderjarigen (24%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (6%) en contacten met justitie en politie (5%).

De rode draad van het jaarverslag is 'Kinderen willen écht gehoord worden'.

Bezorgd

We bezorgen het jaarverslag op 20 november 2019 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers en bevoegde ministers.

Op 20 november 2019 stelden we ons jaarverslag voor in de Schelp van het Vlaams Parlement.

De kinderrechtencommissaris stelde haar jaarverslag en advies bij de Beleidsnota Jeugd op 22 januari 2020 voor in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Herbekijk de hoorzitting van 22 januari via YouTube.

Op 23 januari 2020 stelde de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voor in de Commissie voor Onderwijs. Herbekijk.

Op 11 februari 2020 stelde de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Herbekijk.

Gepubliceerd

op 20 november 2019 als parlementair stuk 42 (2019-2020) nr. 1

Contactpersoon

Caroline
Vrijens
+32 2 5529800