Main content

Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen: open venster op de gesloten jeugdinstellingen

23.04.2020
Advies
/10

Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen: open venster op de gesloten jeugdinstellingen

Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht. De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om elf instellingen of afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken. Deze vrijwilligers volgen het reilen en zeilen in de instelling op. De commissie rapporteert via dit jaarverslag aan het Vlaams Parlement.

Bekijk de tekst: 

Bezorgd

We bezorgden het jaarverslag op 23 april 2020 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement, aan de bevoegde minister en aan de voorzieningen en instellingen zoals voorzien in het decreet.

Op 10 juni 2020 stelden we het jaarverslag voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Inge
Schoevaerts
02-552.41.32.