Main content

Inrichting van opvoedingsondersteuning

18.03.2000
Advies
/6

Inrichting van opvoedingsondersteuning

Kinderen worden nooit alleen door de ouders opgevoed. Toch zijn de ouders de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Opvoeden lijkt steeds complexer te worden en steun vanuit de overheid is welkom. Dit kan op verschillende manieren: sociale huisvesting, kinderbijslag, ziekteverzekering, kosteloos onderwijs.

Recent wordt meer en meer van opvoedingsondersteuning gesproken. Ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen en informatie over opvoedingsonzekerheden. Voor het Kinderrechtencommissariaat is de opvoedingsondersteuning ook een kanaal waar ouders info kunnen krijgen over bijvoorbeeld het belang van dialoog in het gezin en over geweldloos opvoeden.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd

op 22/03/2000 als Parl.St. Vl.Parl., 1999-2000, nr. 183/2