Main content

Huisonderwijs vanuit kinderrechten

12.06.2013
Advies
2012-2013/8

Huisonderwijs vanuit kinderrechten

Het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII bevat een aantal nieuwe regels voor het “huisonderwijs”.  Deze regels hebben voornamelijk tot doel om de kwaliteit van het huisonderwijs via de examencommissie en de inspectie op te volgen.

De decreetgever gaat hiermee in op onze bezorgdheid dat het recht op onderwijs bij een toenemend aantal leerlingen gehypothekeerd wordt. Tegelijk moet men er zich van bewust zijn dat huisonderwijs een verscheidenheid aan vormen kent. Het lijkt ons raadzaam dat ook de nieuwe regelgeving via een nauwkeurige analyse op deze diversiteit een antwoord geeft.


Concreet vragen we in onze adviesbrief aandacht:

  • voor kinderen en jongeren die om allerlei redenen tijdens het schooljaar geen aansluiting meer vinden bij het reguliere onderwijs toch huisonderwijs kunnen afdwingen;
  • voor een duidelijke communicatie over de kwaliteitseisen van huisonderwijs, over de werking van de inspectiedienst en over de rechten van de huisonderwijsverstrekkers en hun kinderen;
  • om extra middelen te voorzien opdat CLB’s ook kinderen en jongeren in het huisonderwijs kunnen opvolgen en begeleiden.
Bekijk de tekst: 

Bezorgd

We bezorgen het advies aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers van de Commissie Voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.