Main content

Gezond en ethisch sporten voor kinderen en jongeren

05.12.2013
Advies
2013-2014/5

Gezond en ethisch sporten voor kinderen en jongeren

Kinderen hebben recht op vrije tijd, spel en recreatieve activiteiten, aangepast aan hun mogelijkheden en leeftijd. Klachten bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat  laten zien dat de invulling van dit recht niet altijd even ethisch en respectvol verloopt. Het Kinderrechtencommissariaat gaf eerder al advies over deze knelpunten.

Daarom betreurt het Kinderrechtencommissariaat dat ‘de rechten van het kind’ in het nieuw ontwerp van het decreet over gezond en ethisch sporten  niet meer expliciet vermeld worden in artikel 2 dat gaat over ‘begrippen en definitie’.
Dat er een kenniscentrum komt, juicht het Kinderrechtencommissariaat toe. Dat kan goede praktijken, met respect voor de rechten van het kind, aan het licht brengen.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Comissie Cultuur, jeugd, sport en media van het Vlaams Parlement.

 

Contactpersoon

Chris
Vleugels
02-552.41.08.