Main content

Geweld, gemeld en geteld

20.09.2011
Dossier
2011-2012

Geweld, gemeld en geteld

Dit dossier gaat over geweld tegen kinderen binnen het gezin, op school maar ook in de vrije tijd. Het Kinderrechtenverdrag zegt uitdrukkelijk dat elk land de nodige maatregelen moet nemen om kindermishandeling te voorkomen en te bestrijden.

Met dit dossier laat het Kinderrechtencommissariaat de stem en het perspectief van kinderen en jongeren aan bod komen. Het geeft een inkijk in de klachten over geweld die ons bereiken. Maar ook in de opvattingen van kinderen en jongeren over geweld, zorg en bestraffing, waarnaar we peilden in een kwalitatief onderzoek.

Het kwalitatief onderzoek zorgde voor een verfijnde vragenlijst die een 2000-tal kinderen en jongeren invulden. Via die weg vertellen kinderen en jongeren ons over hun ervaringen met geweld in hun gezin, op school en in hun vrije tijd.

De onderzoeksresultaten tonen alvast dat verhoogde beleidsaandacht voor geweld tegen kinderen geen overbodige luxe is. Het Kinderrechtencommissariaat reikt hiervoor enkele pistes aan.

Bekijk de tekst: 

Bezorgd

Dit dossier stelden we voor tijdens een studiedag en bezorgden we aan alle Vlaamse Parlementsleden en betrokken ministers.