Main content

Gelijkmatig verdeeld verblijf van de kinderen bij scheiding

07.06.2011
Standpunt
2010-2011

Gelijkmatig verdeeld verblijf van de kinderen bij scheiding

Het is in se geen slechte zaak om een gelijkmatig verdeeld verblijf naar voor te schuiven als voorkeursregeling en het toe te passen in situaties waar dit kansen tot slagen heeft. Het is echter een illusie om te denken dat er een regeling bestaat die van toepassing is op elke gezinssituatie. Een gelijkmatig verdeeld verblijf is niet in elke situatie de meest gunstige regeling voor ouders en kinderen. Het Kinderrechtencommissariaat bracht hierover al meerdere keren advies uit.