Main content

Garandeert België nog steeds de rechten van kinderen op de vlucht?

29.11.2021
Standpunt
2021-2022

Garandeert België nog steeds de rechten van kinderen op de vlucht?

Het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué-général aux Droits de l’Enfant kregen de laatste maanden heel wat verontrustende signalen over het tekort aan opvangplaatsen voor mensen die internationale bescherming willen vragen in ons land. 
Omdat het opvangnetwerk vol zit, kan enkel een beperkt aantal mensen een asielaanvraag indienen en een opvangplaats toegewezen krijgen. Voor de kwetsbare groep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden regelmatig extra kwetsbaarheidscriteria toegepast om zo voorrang te geven aan kinderen die extra kwetsbaar zijn. Kinderen en jongeren die wel een opvangplaats worden toegewezen, stromen soms onmiddellijk door naar de tweede opvangfase zonder enige vorm van observatie of krijgen plaats in centra voor volwassenen.  Binnen het opvangnetwerk van NBMV wordt het aantal beschikbare plaatsen steeds kleiner. 

Er zijn dringend oplossingen nodig: 

  • Maak dringend werk van noodopvang voor alle niet-begeleide en begeleide asielzoekers zodat er niemand meer op straat slaapt. 
  • Maak een einde aan de extra kwetsbaarheidscriteria binnen de kwetsbare groep van niet-begeleide minderjarigen. 
  • Voorzie in gepaste opvang voor alle minderjarigen. 
  • Op lange termijn vragen we structurele opvangplaatsen die rekening houden met de noden van de verschillende groepen asielzoekers om het herhaaldelijk voorkomen van deze crisissen een halt toe te roepen. 
Bekijk de tekst: 
Voorbeeld niet beschikbaar

Bezorgd

Dit standpunt werd bezorgd aan het kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, aan de leden van de Commissie Binnenlandse zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken en aan de leden van het Overleg- en Adviesorgaan van het Kinderrechtencommissariaat.

Contactpersoon

Julie
Ryngaert
02-552.41.31.