Main content

Dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang

01.12.2005
Advies
2005-2006/2

Dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang

In de kinderopvang staan nog te vaak de tewerkstellingskansen centraal, eerder dan de pedagogische en de sociale functie. De focus van kinderopvang moet op het jonge kind en zijn noden en behoeften liggen: de ontwikkeling, de zorg, de veiligheid, het contact, het spel enz. Hiervoor hebben we professionals nodig. Kinderopvang is dan ook geen dienstverlening die zomaar via dienstencheques kan uitbesteed worden.

Bekijk de tekst: 

Bezorgd

Deze adviesbrief bezorgden we aan de ministers van de Vlaams Regering.