Main content

Cyberpesten

17.06.2021
Standpunt
2020-2021

Cyberpesten

Cyberpesten is een ernstig probleem. Op 17 juni 2021 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting over een voorstel van resolutie dat onderandere een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten vraagt. De kinderrechtencommissaris werd samen met andere experts zoals Elfi Baillien, Gie Deboutte en vertegenwoordigers van Mediawijs.be en van Pimento gehoord.

>> Herbekijk de uiteenzetting van de kinderrechtencommissaris

Bezorgd

Contactpersoon

Chris
Vleugels
02-552.41.08.