Main content

Belgische kinderen uit terroristische conflictzones moeten kunnen rekenen op onze hulp

19.04.2018
Standpunt
2017-2018

Belgische kinderen uit terroristische conflictzones moeten kunnen rekenen op onze hulp

De kinderrechtencommissaris staat achter de oproep van Unicef en kinderrechtenorganisaties ter plaatse om Belgische kinderen van (voormalige) IS-vrouwen veilig begeleid terug naar België te halen. Deze kinderen zijn slachtoffer en geen dader. Ze zijn al meermaals in hun rechten geschonden: in hun recht op zorg, hun recht op een veilige omgeving, hun recht op onderwijs. We moeten ervoor zorgen dat we hen helpen.

‘Helpen’ houdt in essentie twee zaken in:

  1. Alle mogelijke inspanningen leveren om Belgische minderjarigen en ter plaatse geboren kinderen met een Belgische vader of moeder maar van wie de Belgische nationaliteit nog niet officieel vaststaat uit conflictzones te repatriëren, waar nodig en mogelijk in samenwerking met internationale organisaties (VN, Unicef, Rode Kruis, …).
  2. Alle inspanningen leveren om die kinderen en jongeren te re-integreren in de Belgische samenleving, met alle professionele hulp die daarvoor nodig is.


Onze Franstalige collega de Délégué Général de la Communauté française aux Droits de l’Enfant Bernard De Vos brengt een gelijkaardig standpunt net als de Nederlandse Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.
De Kinderombudsmannen van Baskenland, Catalonië, Cyprus, Ierland, Luxemburg, Noord-Ierland en Polen ondersteunen de standpunten van de drie Kinderombudsmannen.

Bezorgd

We bezorgden dit standpunt aan de Vlaams volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.