Main content

Alternative report of the Flemish Office of the Children’s Rights Commissioner to the UN Committee against Torture

22.07.2020
Advies
2019-2020/16

Alternative report of the Flemish Office of the Children’s Rights Commissioner to the UN Committee against Torture

Het Kinderrechtencommissariaat diende op 22 juli 2020 een alternatief rapport in bij het VN-Comité tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

We zoomen in op de inspanningen en de tekortkomingen in de Vlaamse en Belgische wetgeving en het beleid voor minderjarigen en hun rechten bij vrijheidsbeneming. En we formuleren aanbevelingen die het VN-Comité aan België kan overmaken.

We baseerden onze aanbevelingen op drie bronnen:

  • De observaties in de gemeenschapsinstellingen en andere vrijheidsbenemende instellingen door de maandcommissarissen van het Comité van Toezicht voor jeugdinstellingen, waarvan de kinderrechtencommissaris voorzitter is
  • Onze eerdere adviezen aan de overheid
  • De klachten die we krijgen van jongeren in vrijheidsbeneming en hun belangenbehartigers

 

Op 15 en 16 juli 2021 besprak België met het VN-Comité tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing de geboekte vooruitgang sinds 2013 en de nog te leveren inspanningen. Op 30 juli 2021 publiceerde het VN-Comité zijn slotopmerkingen.

Bezorgd

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05