Main content

Alternatief rapport werpt kritische blik op naleving kinderrechten in België

01.03.2018
Advies
2017-2018/5

Alternatief rapport werpt kritische blik op naleving kinderrechten in België

In dit alternatief rapport zoomen we in op de inspanningen en de tekortkomingen in het Vlaamse, Waalse en Belgische beleid voor minderjarigen van de laatste zeven jaar. We vertrekken van de klachten die we over kinderrechtenschendingen krijgen van minderjarigen en hun belangenbehartigers en van de signalen van mensen uit het werkveld. We reiken elementen aan die een kritische analyse van het Belgische periodiek rapport mogelijk maken. En we formuleren aanbevelingen die de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité voor de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Belgische overheden kunnen voeden.

We zijn er ons van bewust dat een gemeenschappelijk alternatief rapport niet altijd even evident is. Er zijn soms grote verschillen tussen de verschillende gemeenschappen op de beleidsdomeinen die voor kinderen van belang zijn. Als dat relevant is, besteden we aandacht aan die verschillen. Tegelijk stellen we vast dat heel wat knelpunten in de twee gemeenschappen sterk parallel lopen.

Bezorgd