Main content

Alles in het teken van recht op afstammingsinformatie

23.02.2015
Advies
/16

Alles in het teken van recht op afstammingsinformatie

De commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing besliste een reeks hoorzittingen te organiseren over het wetsvoorstel dat de anonimiteit bij donatie van gameten wil aanpassen in de wet tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 over de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten.  Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

In dit advies zetten we volgende aandachtspunten vanuit een kinderrechtenbril in de kijker:

  • Een breder debat over afstamming is noodzakelijk.
  • Anoniem donorschap is niet toelaatbaar.
  • Kinderen hebben recht op trapsgewijze toegang tot afstammingsinformatie.
  • Er is nood aan een onafhankelijke centrale organisatie voor bewaring, beheer, registratie van informatie van herkomst van het kind.
  • Een goede begeleiding van alle actoren is van belang.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 23 februari 2015 aan de leden van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De kinderrechtencommissaris lichtte het advies toe tijdens de hoorzitting van 24 februari 2015.

Contactpersoon

Julie
Ryngaert
02-552.41.31.