Main content

Advies over de oprichting van een Interministeriële Conferentie Jeugd voor de uitwerking van een steunplan voor jongeren ten gevolge van COVID-19

21.10.2021
Advies
2021-2022/04

Advies over de oprichting van een Interministeriële Conferentie Jeugd voor de uitwerking van een steunplan voor jongeren ten gevolge van COVID-19

De commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel het voorstel van resolutie (Sophie Rohonyi, François De Smet) betreffende de instelling van een Interministeriële Conferentie Jeugd, belast met de uitwerking van een steunplan voor de door de COVID-19-crisis getroffen jongeren (DOC 55 1810/1).

De voorzitter van de commissie vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over de resolutie.

We lazen de resolutie vanuit kinder­rechtenperspectief. We ondersteunen deze en formuleren de volgende bevindingen en aanbeve­lingen:

  • Kinderrechten en het mentale welzijn van kinderen en jongeren stonden ontzettend onder druk tijdens de pandemie en hun rechten mogen nooit meer in lockdown gaan.
  • Het perspectief van kinderen en jongeren en hun belangen moeten in de toekomst ook een plaats krijgen in de advies- en beslissingsorganen tijdens een eventuele pandemie.
  • De wachtlijsten in de jeugdhulp en in de geestelijke gezondheidszorg moeten dringend structureel aangepakt worden. De brug tussen jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg moet versterkt worden.
  • Er is nood aan een betere monitoring van het welzijn van minderjarigen. Een versterkte inzet op verschillende terreinen en over verschillende beleidsdomeinen heen is nodig om tegemoet te komen aan de noden van jongeren.

 

Bekijk de tekst: 

Bezorgd

Dit advies werd bezorgd aan de leden van Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de bevoegde ministers en de Vlaamse volksvertegenwoordigers.      

Contactpersoon

Caroline
Vrijens
+32 2 5529800