Main content

Advies ontwerp van decreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

07.01.2014
Advies
2013-2014/6

Advies ontwerp van decreet over maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Het ontwerp van decreet zet betekenisvolle stappen in de implementatie van artikel 24 van het Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Deelname aan het gewoon onderwijs, op basis van afdwingbare redelijke aanpassingen, moet kinderen en jongeren met een handicap de kans geven volwaardige diploma’s en getuigschriften te behalen. Onderwijs is immers een belangrijke hefboom voor participatie aan de samenleving.

Toch menen we dat de formuleringen in het decreet zelf het recht op redelijke aanpassingen onvoldoende afdwingbaar maakt. Dat komt de rechtspositie van de betrokken leerlingen absoluut niet ten goede. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt duidelijke garanties voor het realiseren van een lange termijnperspectief voor elke leerling.
Het advies eindigt met enkele aanbevelingen die betrekking hebben op een bredere hertekening van het (buitengewoon) onderwijslandschap.
 

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.