Main content

Advies bij Beleidsnota Sport 2014-2019: Samenspel met kinderen

27.11.2014
Advies
2014-2015/12

Advies bij Beleidsnota Sport 2014-2019: Samenspel met kinderen

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, diende op 24 oktober zijn beleidsnota Sport 2014-2019 in bij het Vlaams Parlement. De minister zet in zijn beleidsnota sterk in op sportparticipatie van kinderen en jongeren en ethiek in de sport. Hij plant om samen te werken met verschillende beleidsdomeinen.

In dit advies vraagt het Kinderrechtencommissariaat vanuit kinderrechtenperspectief:

  • De sportnoden en -drempels samen met kinderen en jongeren in kaart te brengen
  • Het lokaal sportbeleid goed te monitoren
  • Kinderen en jongeren te betrekken bij de opmaak van het sportinfrastructuurplan
  • Een kader voor een reactiebeleid bij problemen in sport uit te tekenen
  • Aandacht te hebben voor kinderen en jongeren die falen in een topsportopleiding