Main content

Advies bij Beleidsnota Media 2014-2019: kinderen als consumenten én producenten van media?

10.11.2014
Advies
2014-2015/2

Advies bij Beleidsnota Media 2014-2019: kinderen als consumenten én producenten van media?

Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Sven Gatz, diende op 24 oktober 2014 zijn Beleidsnota Media 2014-2019 in bij het Vlaams Parlement.

Media spelen een belangrijke rol in het leven van heel wat kinderen en jongeren. Het kinderrechtenverdrag zegt dat kinderen recht hebben op vrije meningsuiting. En dat massamedia aangemoedigd moeten worden om informatie te verspreiden die sociaal en cultureel inspeelt op de leefwereld van kinderen. Ook kinderen en jongeren zelf spelen hierin een rol. Kinderen en jongeren zijn zowel consumenten als producenten van media. Hoe kinderen en jongeren in de media aanwezig zijn vraagt dus ook aandacht.

We vinden het heel positief dat de minister sterk inzet op mediawijsheid. Een essentiële speler in deze is het Kenniscentrum Mediawijsheid.
We vragen extra aandacht voor:

  • Cyberpesten
  • Het recht op privacy en afbeelding te garanderen
  • Concrete maatregelen om de digitale kloof in zijn geheel voor minderjarigen in armoede te dichten


Bij het inzetten op digitale technologie vragen we:

  • Reclamewijsheid te combineren met ethisch verantwoord adverteren
  • Aandacht voor extra bescherming van minderjarigen voor games met in-appaankopen


Binnen het verzekeren van een divers en kwaliteitsvol aanbod denken we zeker ook aan:

  • De nieuwe richtlijn in de Code voor de Journalistiek
  • Nieuwe nieuwsmedia-initiatieven ook open te stellen voor jongeren
  • Ketnet om zijn belangrijke rol verder te kunnen opnemen


Tot slot vindt het Kinderrechtencommissariaat het heel jammer dat OP12 al opgedoekt wordt nog voor het echt startte.

In de beleidsnota lezen we weinig hoe de minister minderjarige mediamakers en –producenten zal ondersteunen.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 10 november 2014 aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.