Main content

Advies bij Beleidsnota Jeugd 2014-2019: een categoriaal jeugd- en kinderrechtenbeleid

10.11.2014
Advies
/4

Advies bij Beleidsnota Jeugd 2014-2019: een categoriaal jeugd- en kinderrechtenbeleid

Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en coördinerend minister kinderrechten, Sven Gatz, diende op 24 oktober 2014 zijn Beleidsnota Jeugd 2014-2019 in bij het Vlaams Parlement.

In dit advies geeft het Kinderrechtencommissariaat suggesties bij de beleidsnota Jeugd.

We zetten volgende  aandachtspunten vanuit een kinderrechtenbril in de kijker:

  • De minister wil voor alle kinderen en jongeren coördinerend minister kinderrechten zijn. We steunen dit. Wel vragen we bijkomend om een verscherpte focus op kinderen en jongeren die door de financiële crisis tussen de plooien vallen.
  • Kinderen hebben recht op informatie. Helaas zit hun informatieaanbod in de hoek waar de klappen vallen. We vragen om garanties.
  • Vlaamse middelen voor het lokaal jeugdbeleid zijn niet langer geoormerkt. Via monitoring wil de minister een blijvende zichtbaarheid garanderen. We steunen deze ambitie en pleiten voor een monitoring met aandacht voor participatie van kinderen aan het beleid.


De beleidsnota heeft veel aandacht voor kinderrechten. We lezen ambitieuze plannen. Toch stellen we tegelijk vast dat tal van organisaties actief rond kinderrechten en actief binnen de sector jeugd moeten inkrimpen. Het Kinderrechtencommissariaat zal het toekomstig jeugd- en kinderrechtenbeleid op de voet blijven volgen.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 10 november aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement en aan de bevoegde minister.