Main content

Wonen op wielen

09.10.2014

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt klachten van woonwagenbewoners die verdreven worden omdat ze met hun caravan of woonwagen ergens staan waar dat wettelijk niet mag. Het probleem is acuut omdat veel gemeenten het jarenlange gedoogbeleid plots stopzetten. Door het actieve verdrijvingsbeleid in combinatie met een tekort aan residentiële staanplaatsen moeten meer en meer families voortdurend rondtrekken, terwijl ze liever het grootste deel van het jaar op een vaste plek staan. Dat schaadt ook de rechten van de kinderen om regelmatig naar school te gaan. Ook hun recht op gezondheidszorg, op een stabiele woonomgeving en op georganiseerde vrijetijdsbesteding komt in het gedrang. Het Kinderrechtencommissariaat bereidt een knelpuntennota voor.