Main content

Wet voor geweldloze opvoeding is nodig

13.07.2020

Geweld heeft een schadelijke impact op de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen geweld. Er is een wet nodig voor geweldloze opvoeding die gepaard gaat met bewustmakings- en preventiecampagnes.

Psychische en fysieke straffen maken nog te vaak deel uit van de opvoeding

Uit een recente opiniepeiling uitgevoerd door DEDICATED in opdracht van de NGO Défense des enfants International Belgique blijkt dat bij de overgrote meerderheid van de ouders (psychische en fysieke) straffen deel uitmaken van de opvoeding, ook al beschouwen ze deze straffen doorgaans niet als heilzaam.

Uit de peiling komt ook naar voren dat de bestaande wetgeving te weinig gekend is: 7 van de 10 respondenten weten niet wat toegelaten is op het vlak van geweldloze opvoeding van kinderen.

De meerderheid (75%) is voorstander van een wet voor geweldloze opvoeding die moet bewustmaken eerder dan te bestraffen.

>> Meer over het onderzoek op de site van de Kinderrechtencoalitie

>> Meer over het onderzoek op de site van DCI België

1 op de 10 kinderen zegt slachtoffer te zijn van fysiek of verbaal geweld

Uit de online-enquête #jongerenovercorona die we samen met de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten organiseerden waarin we peilden naar de ervaringen en behoeften van 8- tot 17-jarigen in coronatijden gaf ongeveer 1 op de 10 kinderen en jongeren aan slachtoffer te zijn van fysiek of verbaal geweld. De meerderheid van deze kinderen en jongeren zegt dat ze nu meer geweld ervaren dan voor de coronacrisis. 19% van de kinderen die het slachtoffer zijn van geweld, ervaart nu veel meer geweld en 47% iets meer geweld. Meer dan de helft van de jongeren die het slachtoffer zijn van geweld zegt ook dat het nu veel meer (17%) of iets meer (45%) gebeurt.

‘Hoe langer corona duurt, hoe stouter mijn broertje van zes wordt. Hij maakt zijn huiswerk niet en doet erg vervelend. Soms slaat mijn vader hem hard terwijl wij toekijken. Mijn ouders hebben duidelijk veel meer stress dan normaal.’ (een meisje van 10-11 jaar)

‘Ik ben soms heel verdrietig omdat ik me nu opgesloten voel. Ik heb al veel ruzie gehad met mijn ouders, mijn broer en mijn zus. Ik heb ook het gevoel dat mijn ouders het me kwalijk nemen dat ik ruzie heb met mijn broer en mijn zus. Ik word ook wel eens geslagen door mijn ouders.’ (een meisje van 12-13 jaar)

Wetgeving is nodig in combinatie met bewustmaking en ondersteuning

Een wet is dus onontbeerlijk, maar dit volstaat niet. De wet moet gepaard gaan met bewustmakings- en preventiecampagnes om snel tot een mentaliteitsverandering te komen, en met maatregelen ter ondersteuning van het ouderschap. Deze wetgeving mag niet tot doel hebben om ouders te culpabiliseren of te bestraffen. Ouders met opvoedingsvragen of problemen moeten steeds kunnen rekenen op een breed en laagdrempelig opvoeding ondersteunend aanbod.

We tolereren het niet onder volwassenen, waarom dan wel tegen kinderen?

Geweldloos opvoeden moet de norm worden. Allemaal veroordelen we geweld tussen partners, tussen volwassenen, tegen ouderen. Waarom zou het dan thuis wel kunnen tegenover kinderen? Een groep die net extra bescherming nodig heeft en die voor zijn welzijn afhangt van volwassenen.