Main content

Website Raad van Europa: kinderen getuigen over impact financiële crisis

20.05.2015

'Austerity Bites, de stemmen van kinderen' is de rondreizende tentoonstelling van het Europees Netwerk van Kinderombudsdiensten met steun van de Raad van Europa. 32 kinderen en jongeren uit 8 verschillende landen tonen in eigen kortfilms en animaties hoe de financiële crisis hun leven beïnvloedt en hun rechten in het gedrang brengt. De Raad van Europa lanceerde een website voor het project en de lopende tentoonstelling.

Het ENOC werkprogramma focuste in 2014 op de impact van de economische crisis en bezuinigingen op het realiseren van rechten van kinderen.
ENOC, het Europees Netwerk voor Kinderombudsdiensten, wil volwaardige participatie van kinderen bevorderen in situaties, bij onderwerpen en beslissingen die een invloed hebben op hun leven en het realiseren van hun rechten.
AUSTERITY BITES: de stemmen van kinderen is het resultaat van dit creatieve project dat kinderen de mogelijkheid gaf hun mening te uiten door het maken van hun eigen kortfilms en animaties.

Europees Netwerk van Kinderombudsdiensten

Het European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) is opgericht in 1997 en verbindt Europese onafhankelijke Kinderombudsdiensten.

De doelstellingen zijn:

  • Het aanmoedigen van een zo volledig mogelijke implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  • Het ondersteunen van gezamenlijk lobbywerk voor de rechten van kinderen 
  • Het delen van informatie, visies en strategieën, en
  • Het promoten van het installeren van effectieve, onafhankelijke ombudsdiensten voor kinderen.

Videogetuigenissen van Vlaanderen

Het Kinderrechtencommissariaat nam het Vlaamse luik van de getuigenissen voor zijn rekening en werkte samen met de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw in Gent. Jongeren getuigen over hun jongerenwerking die dreigt te stoppen, over te weinig privacy in een te kleine en slecht onderhouden sociale huurwoning, over hoe ze door een gebrek aan zakgeld geen aansluiting meer vinden bij vrienden en over chronisch geldgebrek waardoor ze de laatste dagen van de maand honger lijden.