Main content

Webinar Gewoon complex

07.01.2021
Jongere die rent

Gedragsproblemen, crisis, medicatie, jeugdrechter, psychiatrie, time-out, carrousel van voorzieningen: woorden die vaak vallen over ‘jongeren met complexe problematieken’. Laat ze over zichzelf vertellen en je hoort dezelfde woorden. Maar vooral zoveel andere: welke toekomst ze voor zichzelf dromen, wat ze graag doen in hun vrije tijd, welke mensen ze een warm hart toedragen en voor wie ze graag zorgen.

Het Kinderrechtencommissariaat nodigt u graag uit op 5 februari 2021 voor de Webinar ‘Gewoon complex’. Jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord.

We interviewden ouders en jongeren met complexe problemen: Hoe kijken ze naar die problemen? Wat hebben ze nodig? Waar zien ze oplossingen?

We organiseerden rondetafelgesprekken met professionals uit de jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie die zorg dragen voor die jongeren: Wat zijn de grootste struikelblokken in de hulp- en zorgverlening? Hoe kunnen we die vermijden? Al deze inzichten bundelen we in het dossier ‘Gewoon complex’.

Op 5 februari presenteren we dat dossier aan het publiek. VRT-journalist Xavier Taveirne leidt alles in goede banen en modereert twee panelgesprekken. Een pleegouder getuigt. In een podcast van Joris Hessels en Dominique Van Malder komen jongeren zelf aan het woord. Minister Wouter Beke geeft een reflectie vanuit het beleid.

 

Programma

 • Welkom door kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens
 • Presentatie ‘Gewoon complex’ met ervaringen van jongeren, ouders en professionals, en beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat door beleidsadviseur Leen Ackaert
 • Gesprek met een pleegmoeder die zorgt voor een jongere met complexe problemen
 • Panelgesprek met mensen uit enkele levensdomeinen van de jongeren:
  • Lim Vervueren, coördinator Koinoor-Leerrecht
  • Evelien Dobbelaere, coördinator Mobiel Care Team, RADAR – netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen
  • Annelies Demeyere, projectcoördinator ‘Project Jongvolwassenen’
   Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Panelgesprek met mensen uit de drie belangrijkste sectoren:
  • Sarah-Ann Van Lysebeth, psychiater in kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Korbeel en verantwoordelijk psychiater van WINGG
  • Luc Deneffe, directeur jeugdhulpvoorziening De Wissel
  • Frank Smits, directeur VAPH-voorziening Ter Heide
   Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Reflectie door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Slotwoord door Caroline Vrijens

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #gewooncomplex

Praktisch

Duur: 2 uur
Wanneer? 5 februari 2021 om 10 uur
Via de link die je ontvangt na inschrijving kan je de Webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Voorbeeld niet beschikbaar