Main content

Webinar Gewoon complex

05.02.2021
Jongere die rent

Gedragsproblemen, crisis, medicatie, jeugdrechter, psychiatrie, time-out, carrousel van voorzieningen: woorden die vaak vallen over ‘jongeren met complexe problematieken’. Laat ze over zichzelf vertellen en je hoort dezelfde woorden. Maar vooral zoveel andere: welke toekomst ze voor zichzelf dromen, wat ze graag doen in hun vrije tijd, welke mensen ze een warm hart toedragen en voor wie ze graag zorgen.

Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde op 5 februari 2021 de Webinar ‘Gewoon complex’. Jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord.

>> Herbekijk de Webinar 'Gewoon complex'

Dossier 'Gewoon complex'

We interviewden ouders en jongeren met complexe problemen: Hoe kijken ze naar die problemen? Wat hebben ze nodig? Waar zien ze oplossingen?
We organiseerden rondetafelgesprekken met professionals uit de jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie die zorg dragen voor die jongeren: Wat zijn de grootste struikelblokken in de hulp- en zorgverlening? Hoe kunnen we die vermijden? Al deze inzichten bundelden we in het PDF dossier ‘Gewoon complex’ (4.53 MB).

Dossier: Gewoon complex. Jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord

De eerste hoofdstukken laten ouders en jongeren met complexe problematieken over zichzelf aan het woord: Hoe omschrijven zij hun problemen? Hoe kijken zij naar zichzelf? Wat doen ze graag? Wat hebben ze graag? Waar dromen ze van? Hoe was het thuis?

De volgende hoofdstukken belichten de ervaringen van professionals, ouders en jongeren met het hulpaanbod. We brengen kort in beeld welk aanbod er is voor jongeren met complexe problematieken. Daarna komen de ervaringen. We ordenen ze volgens enkele belangrijke principes van de integrale jeugdhulp.

We sluiten af met ideeën voor verbeteringen van de jongeren, de ouders, de professionals en beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat.

 • Zorg voor een ‘thuis’ die blijft vasthouden.
 • Laat jongeren en ouders meedenken over het zorgtraject en denk dan ambitieuzer dan alleen maar aan een zitje aan de overlegtafel.
 • Blijf lichtpunten zien en stap mee in toekomstwensen van jongeren.
 • Erken de beperkingen van de diagnostiek.
 • Kies voor variatie in de oplossingen op maat van de jongere. 
 • Bouw aan gezamenlijke zorg rond de jongere.
 • Blijf inzetten op zorgnetwerken en hindernissen wegwerken. 
 • Informeer alle betrokkenen beter op alle vlakken.
 • Maak van een crisis geen breekpunt.
 • Blijf zoeken naar alternatieven voor time-out, afzondering en isolatie.
 • Zorg dat elke jongere een trajectbegeleider krijgt.
 • Help de jongeren (preventief) constructief-positief op koers te houden.
 • Besteed meer aandacht aan onderwijs en vrije tijd.
 • Laat jongeren niet zomaar los na 18 jaar.

PDF >> Het dossier 'Gewoon complex' downloaden (4.53 MB)

Luister naar de podcast 'Gewoon complex'

In de podcast 'Gewoon complex' praten Joris Hessels en Dominique Van Malder met twee jongeren met complexe problematieken. De jongeren wilden heel graag hun levensverhaal delen. Het zijn ontroerende, heel oprechte en kwetsbare gesprekken. 

Wat kwam er aan bod tijdens de Webinar 'Gewoon complex'?

 • Welkom door kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens
 • Presentatie ‘Gewoon complex’ met ervaringen van jongeren, ouders en professionals, en beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat door beleidsadviseur Leen Ackaert
 • Gesprek met een pleegmoeder en moeder die zorgen voor een jongere met complexe problemen
 • Panelgesprek met mensen uit enkele levensdomeinen van de jongeren:
  • Lim Vervueren, coördinator Koinoor-Leerrecht
  • Evelien Dobbelaere, coördinator Mobiel Care Team, RADAR – netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen
  • Annelies Demeyere, projectcoördinator ‘Project Jongvolwassenen’
   Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Panelgesprek met mensen uit de drie belangrijkste sectoren:
  • Sarah-Ann Van Lysebeth, psychiater in kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Korbeel en verantwoordelijk psychiater van WINGG
  • Luc Deneffe, directeur jeugdhulpvoorziening De Wissel
  • Frank Smits, directeur VAPH-voorziening Ter Heide
   Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Reflectie door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Slotwoord door Caroline Vrijens

Reageer op twitter @KRcommissaris #gewooncomplex

>> Herbekijk via YouTube

Verschenen over het dossier

Sociaal.net schreef een mooi artikel over ons dossier 'Gewoon complex': ‘Jongeren met een complexe problematiek moeten te lang wachten op de juiste hulp’