Main content

Vorming: plaats van het kind in procedures van kinderontvoering

14.09.2018
Training for legal professionals: the well-being of children in international child abduction proceedings

Op 6 en 7 december 2018 is er een vorming voor advocaten, rechters, bemiddelaars, gerechtsfunctionarissen en maatschappelijk werkers over de plaats van het kind in procedures van internationale kinderontvoering.

De opleiding vertrekt vanuit goede praktijken in internationale kinderontvoeringszaken. Het kinderrechtenverdrag, rechtspraak van onder anderen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en onderzoeksresultaten geven aan dat het belang van het kind een essentieel beginsel is, ook in zaken van internationale kinderontvoering door één van de ouders. Rekening houden met het belang van het kind en de kinderen horen in het kader van een terugkeerprocedure is echter niet eenvoudig. Procedures op grond van het Haags Verdrag van 1980 en de verordening Brussel II bis moeten vlot verlopen. De training zal daarom ook gaan over thema's zoals het horen van het kind, het beoordelen van het belang van het kind, bemiddeling en het geven van feedback aan kinderen na de gerechtelijke procedure.

Meer informatie en inschrijven via de site van de Universiteit van Antwerpen.