Main content

Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

08.05.2020
Zwart wit foto waarbij de helft van het gezicht en de helft van het bovenlichaam zichtbaar is

Door het coronavirus beslisten we om het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 2019 niet tijdens een publieksmoment voor te stellen. Het jaarverslag kan u wel downloaden (1.81 MB).

Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om elf instellingen of afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen.

De Commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken. De maandcommissarissen zijn vrijwilligers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen.

Van maandrapport tot jaarverslag

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen rapporteert elk jaar via een jaarverslag aan het Vlaams Parlement.

Het jaarverslag is de synthese van alle rapporten van de maandcommissarissen van 2019 over alle jeugdinstellingen. Het volgt de aanbevelingen van het vorig werkjaar op en formuleert nieuwe aanbevelingen om de rechten van jongeren te versterken in gesloten en besloten jeugdinstellingen.

Benieuwd naar de vaststellingen en aanbevelingen van de maandcommissarissen?

>> Klik op deze link om het jaarverslag 2019 te downloaden (1.81 MB).

Bespreking in de Commissie Welzijn

Waarschijnlijk stellen we het op woensdag 10 juni 2020 voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement.

Voor meer informatie over de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen surf naar cvtj.be