Main content

VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt ‘belang van het kind’

26.06.2013

Het VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt in zijn veertiende Algemene Commentaar de betekenis en reikwijdte van het ‘belang van het kind’. Volgens dit algemene beginsel uit artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag moeten de verdragsstaten bij alle beslissingen die het kind aanbelangen, het belang van het kind bepalen en minstens als een eerste overweging (‘a primary consideration’) in aanmerking nemen. Het gaat zowel om beslissingen die gaan over een individueel kind, een groep van kinderen of over alle kinderen. 

Tijd voor gedragsverandering?

Met deze algemene commentaar wil het Kinderrechtencomité voornamelijk de interpretatie en de toepassing van deze verdragsbepaling aansterken. Meer algemeen wil het Kinderrechtencomité een gedragsverandering bij de overheden tegenover minderjarigen stimuleren, waardoor zij ten volle als dragers van rechten beschouwd worden. 

Geen eenduidige definitie, wel richtlijnen

Hoe moeten we het belangconcept begrijpen? Dat verduidelijkt deze Algemene Commentaar met een uitvoerige juridische analyse van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag.  Ook de andere algemene beginselen ‘het recht op non-discriminatie’, ‘het recht op leven, overleven en ontwikkeling’ en ‘het recht om gehoord te worden’ worden mee juridisch ontleed.

Het belang van het kind is een dynamisch concept dat in uiteenlopende en voortdurend evoluerende kwesties speelt. Een eenduidige definitie is niet mogelijk. Wat in het belang van het kind is, is afhankelijk van geval tot geval. 
Daarom geeft  het Kinderrechtencomité een aantal richtlijnen aan staten om bij hun beslissingen de beoordeling en de bepaling van het belang van het kind te realiseren. Het vraagt staten alvorens beslissingen te nemen, een gegronde oefening te maken: Welke elementen zijn relevant bij het beoordelen en bepalen van het belang van het kind? Concretiseer deze en weeg de elementen tegenover elkaar af.
Het opstellen van een niet-exhaustieve en niet-hiërarchische lijst van elementen kan algemeen nuttig zijn. Het Comité reikt alvast enkele relevante wegingselementen aan: de mening van het kind, zijn of haar identiteit, het behoud van de familiale omgeving en handhaving van relaties, de zorg, bescherming en veiligheid van het kind, de kwetsbaarheidssituatie, zijn of haar recht op gezondheid en zijn of haar recht op onderwijs.

Kindvriendelijke waarborgen inbouwen

Om het belang van het kind correct toe te passen bij beslissingen, moeten Staten ook kindvriendelijke waarborgen inbouwen en uitvoeren. Denken we maar aan garanties zodat het kind zijn of haar mening kan uiten, wettelijke vertegenwoordiging, geschikt personeel, juridisch onderbouwde motivatie, herzieningsmechanismen en kind-effectbeoordeling.

Voor meer informatie over General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)* 29-mei-2013